3D-laser för mätningar av dynamiska förlopp

Författare
Christina Grönwall
(Christina Grönwall, Håkan Larsson, Ove Steinvall)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Informationssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) 2010 Sverige, Linköping 19 sidor. : ill.