40 års socionomutbildning i Lund

Författare
Åke Elmér
Genre
Statlig publikation
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Socialhögskolan, Lunds universitet 2019 Sverige, Lund
Lunds universitet. Socialhögskolan 1987 Sverige, Lund 100 sidor. : diagr., tab.