40 miljoner "judar" i stöpsleven - riktlinjer för problemets lösning

Författare
Heinz Caspari
(Heinz Caspari (Magnus Hermansson) med företal av Alf Ahlberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
J. A. Lindblad 1943 Sverige, Uppsala 151 sidor. 22 cm