40 sidor världshistoria 1914-1945 presenteras av Stockholms-Tidningen och Historielärarnas förenings riksorganisation

Författare
(Utg.: Evert Berggrén, Erik O. Löfgren & Wilhelm Tham)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stockholms-Tidn. 1950 Sverige, Stockholm (44)s : Ill
1949 Sverige, Stockholm 21 sidor.