400 år i Christians stad

Författare
Kenth Olsson
(Kenth Olsson foto av Tomas Polvall.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bokpro, Bulls Graphics 2013 Sverige, Bjärnum, Halmstad 222 sidor. ill. 25 cm 978-91-89336-63-6