50 år av svensk militär laserhistoria - en återblick av militär laseranvändning, forskning och utveckling

Författare
(Sammanhållande Ove Steinvall.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Informationssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI 2011 Sverige, Stockholm 261 sidor.