5th European Pesticide Residues Workshop Pesticides in Food and Drink - book of abstracts : EPRW 2004 : June 13-16, 2004 Stockholm, Sweden

Författare
European Pesticide Residues Workshop Pesticides in Food and Drink
Genre
Konferenspublikation
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Livsmedelsverket 2004 Sverige, Stockholm 234 sidor.