6 pjäser

Originaltitel
Dramatik. Urval Svenska
Författare
William Shakespeare
(Shakespeare i svensk översättning av Göran O. Eriksson, Britt G. Hallqvist, Mats & Lars Huldén med förord av Sven Wolter & efterord av Anna Takanen.)
Genre
Drama, Dramatik
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ordfront, Scandbook 2016 Sverige, Stockholm, Falun 678 sidor. 18 cm 978-91-7037-906-2