7 short stories - för bredvidläsning fr o m åk 1 på gymnasieskolan, etapp 2 på komvux och motsvarande

Författare
(Edited by Christer Johansson)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Liber 1990 Sverige, Malmö 112 sidor. : ill. 25 cm 91-40-61165-5