90-tal - ett decennium i konst, litteratur och folkkonst

Författare
(Katalogredaktion: Bengt Nyström och Hans Medelius)
Genre
Katalog
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Nordiska museet cop. 1991 Sverige, Stockholm 36 sidor. : ill. 23 cm 91-7108-313-8