A A b c ... f ff ... s ss sz ... x y z. Jesus. A B C ... X Y Z. Vocales. a e i o u, å ä ö ü ij y. Consonantes. b c ... x z

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
S.n. 1710 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, S.l. [48] sidor. 12:o