A. P. Rosell, bankdirektör Talbok Box 1

Författare
Vilhelm Moberg
(Vilhelm Moberg.)
Genre
Talbok kassett
Språk
Okänt
Förlag År Ort Om boken ISBN
TPB 1988 Sverige, Enskede 11 tim. 15 min : 4,75 cm/s, mono (Talbok)