A Structural Equation Model Demonstrating the Relationship between Food Safety Background, Knowledge, Attitudes and Behaviour among Swedish Students

Genre
Statlig publikation
Språk
Okänt
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges lantbruksuniversitet 2022 Sverige