A.W. Edelsvärd som järnvägsarkitekt 1855-95

Författare
Gunilla Linde Bjur
(Gunilla Linde.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Eget förl. 1982 Sverige, Hindås 117 sidor. ill.