A.....a - povest

Författare
Evgenij Griškovec
(Evgenij Griškovec.)
Språk
Ryska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Machaon 2010 Ryssland, Moskva 254 sidor. ill. 978-5-389-00922-6