A companion to the works of Thomas Mann

Författare
(Edited by Herbert Lehnert and Eva Wessell.)
Genre
Analys och tolkning
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Camden House 2004 USA, Rochester, N.Y 345 sidor. 978-1-57113-219-2, 978-1-57113-405-9