A comparison of user instruction in Scandinavian and British academic libraries

Författare
Nancy Fjällbrant
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Elander 1975 Sverige, Göteborg, Kungsbacka 37 sidor. diagr., tab. 25 cm