A császár ócska köntöse - detektivregény

Originaltitel
Kejsarens gamla kläder
Författare
Frank Heller
(Irta: Heller Frank)
Genre
Roman
Språk
Ungerska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1921 Ungern, Budapest 245 sidor.