A description of work at the Dendrochronological laboratory, Centre for GeoBiosphere Science, Lund University

Författare
Sjoerd van Daalen
(Sjoerd van Daalen och Hans Linderson)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kvartärgeologiska avd., Lunds univ. 2004 Sverige, Lund 45 sidor. : ill. (vissa i färg), tab.