New sketches of every-day life - a diary together with Strife and peace

Originaltitel
Nya teckningar ur vardagslivet. Urval
Författare
Fredrika Bremer
(Transl. by Mary Howitt)
Genre
Roman
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1862 USA, New York viii, 134 sidor.
1853 Storbritannien, London [2], 510 sidor.
1850? Storbritannien, London? 83 sidor.
1845 Storbritannien, London s. 3-331
Harper & Brothers 1844 USA, New York 134 sidor. 127 sidor. 137 sidor. 75 sidor. 134 sidor.
1844 Storbritannien, London 2 vol. ([2], xvii, 304 [2], 279 sidor.)