A dissuasive from popery The first part

Författare
Jeremy Taylor
(Jer. Taylor ..)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Printed by E. Tyler for Rich. Royston ... 1668 England, London [18], 159 sidor.