A diverse Hominoid fauna from the late middle Pleistocene Breccia cave of Tham Khuyen, socialist republic of Vietnam

Författare
(Jeffrey H. Schwartz ...)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
American Museum of Natural History 1994 USA, New York 11 sidor. : ill.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan