A domain decomposition method for almost incompressible flow

Författare
Lina Hemmingsson
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Uppsala universitet, Institutionen för teknisk databehandling 1995 Sverige, Uppsala 27 sidor. : diagr.