A domain decomposition method for first-order PDEs

Författare
Lina Hemmimgsson
(Lina Hemmingsson)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Uppsala University, Department of Scientific Computing 1994 Sverige, Uppsala 50 sidor. : diagr.