A down-stream boundary procedure for the Euler equations

Författare
Lars Ferm
(Lars Ferm and Bertil Gustafsson)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1981 Sverige, Uppsala 31 sidor.