A fast domain decomposition high order Poisson solver

Författare
Bertil Gustafsson
(Bertil Gustafsson and Lina Hemmingsson)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Uppsala universitet, Institutionen för teknisk databehandling 1998 Sverige, Uppsala 2, 18 sidor. : diagr.