A fast modified sine transform for solving block-tridiagonal systems with Toeplitz blocks

Författare
Lina Hemmingsson
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Uppsala univ., Institutionen för teknisk databehandling 1992 Sverige, Uppsala 1, 19 sidor.