A force for change - supporting cooperation between civil society organisations

Originaltitel
Förändringens kraft
Författare
Eva Vaihinen
(Text Eva Vaihinen, Peter Rehnfeldt, Helene Thornblad translation Stuart Sheild and Anne Froude)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sida 2005 Sverige, Stockholm 39 sidor. : ill. 91-586-8345-3
Sida 2005 Sverige, Stockholm 39 sidor. : ill.