A frequency dictionary of English morphemes

Författare
Magnus Ljung
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
AWE/Gebers 1974 Sverige, Stockholm [10], 275 sidor.