A gastronomic tour of the Scandinavian Arctic

Författare
Torsten Blomquist
(Torsten Blomquist, Werner Vögeli food photographs: Björn Lindberg translated into English by Barry Judd ..)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Media express, Elander Gummesson 1998 Sverige, Stockholm, Falköping 216 sidor. färgill. 31 cm
Timbro 1987 Sverige, Stockholm, Västtyskland 216 sidor. färgill. 31 cm