A Gate at the Stairs

Författare
Lorrie Moore
(Lorrie Moore.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Faber Faber 2010 978-0-571-24946-6
Alfred A. Knopf 2009 New York, New York 321 sidor. 978-0-375-40928-8