A globally convergent numerical method and adaptivity for a hyperbolic coefficinet inverse problem

Författare
Larisa Beilina
(Larisa Beilina, Michael V. Klibanov)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Chalmers University of Technology 2009 Sverige, Göteborg 35 sidor.