A history of the Norwegian press, 1660-2015

Författare
Hans Fredrik Dahl
(Hans Fredrik Dahl.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Palgrave Macmillan 2016 England, Houndmills, Basingstoke, Hampshire, New York x, 283 sidor. 22 cm. 978-1-137-58025-2