A life in our times - memoirs

Författare
John Kenneth Galbraith
(John Kenneth Galbraith.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1981 Storbritannien, London 563 sidor.
Houghton Mifflin Co. 1981 USA, Boston x, 563 sidor.