A memoir of the life of Peter the Great

Författare
John Barrow, Sir
(J. Barrow)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
William Tegg 1861 Storbritannien, London 366 sidor.