A mirror for librarians - selected readings in the history of librarianship

Författare
John Leonard Thornton
(John L. Thornton.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Grafton 1948 Storbritannien, London 207 sidor. ports 22 cm