A nodal method for absorption - diffusion problems

Författare
Mohammad Asadzadeh
(M. Asadzadeh, A. Sopasakis)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Chalmers University of Technology 2004 Sverige, Göteborg 14 sidor. ill.