A perfect world - en roman

Författare
Dewey Gram
(Dewey Gram efter filmmanus av John Lee Hancock översatt av Carla Wiberg.)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Richter, Scandbook 1993 Sverige, Malmö, Falun 255 sidor. 24 cm