A photogrammetric instrument system in geo- and bioscientific research and teaching = - Ett fotogrammetriskt instrumentsystem för geovetenskaplig och biologisk forskning och undervisning

Författare
Rolf Å. Larsson
(Rolf Å Larsson and Åke Sundborg.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1972 Sverige, Uppsala 31 sidor. ill.