A piece of cake 1, Textbook - engelska för högstadiet

Eleven får ta eget ansvar!Här får eleverna själva välja vilken text och på vilket sätt de vill arbeta med dem. På köpet kommer ett utvärderingssystem med som ger insikt i hur och vad de lär sig.En serie för dig som vill individualisera din undervisning och vill låta eleven ta eget ansvar. Priset gäller för varje separat artikel i serien.

Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell, Ljungföretagen 1994 Sverige, Stockholm, Örebro 160 sidor. ill. (huvudsakligen i färg) 24 cm