A prosopography of Lacedaemonians from the death of Alexander the Great, 323 B. C. to the sack of Sparta by Alaric, A. D. 396

Författare
Alfred S. Bradford
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1977 Tyskland, München 499 sidor. 24 cm 3-406-04797-1