A second order backward difference method with variable steps for a parabolic problem

Författare
Joakim Becker
(Joakim Becker.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Department of Mathematics 1993 Sverige, Göteborg 25 sidor.