A semi-implicit method for hyperbolic problems with different time-scales

Författare
Jaime Guerra
(Jaime Guerra and Bertil Gustafsson)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1982 Sverige, Uppsala [46] sidor.