A sensor fusion method for detection of surface laid land mines

Författare
Daniel Westberg
(Daniel Westberg, Gustav Tolt, Christina Grönwall)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sensor Systems, Swedish defence Research Agency (FOI) 2008 Sverige, Linköping 66 sidor.