A short history of botany in Sweden

Författare
Robert Elias Fries
(Rob. E. Fries.)
Genre
Konferenspublikation, Bok
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell 1950 Sverige, Uppsala 162 sidor. ill.