A son of the circus

Författare
John Irving
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Random House cop. 1994 USA, New York 633 sidor. 0-679-43496-8
Bloomsbury 1994 Storbritannien, London 633 sidor. 0-7475-1763-0
Random House 1999 USA, New York 642 pages 25 cm 978-0-345-41799-2