A strong dose of myself

Författare
Dannie Abse
(Dannie Abse.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hutchinson 1983 Storbritannien, London 220 sidor.