A study of user behaviour and needs at Chalmers university of technology library

Författare
Nancy Fjällbrant
(Nancy Fjällbrant.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bibl., Chalmers tekn. högsk. 1976 Sverige, Göteborg [1], 58, 21 sidor. ill., tab. 30 cm