A success story? - housing policy in three Swedish communes

Författare
(Berth Danermark ...)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1985 Sverige, Örebro 66 sidor. 91-7668-076-2