A treatise of the laws for the relief and settlement of the poor Vol. 1 - in two volumes

Författare
Michael Nolan
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Garland 1978 USA, New York xxxix, 390 sidor. 0-8240-3167-9
Printed by A. Strahan, for J. Butterworth 1825 England, London 3 v. 23 cm.
Printed for J. Butterworth 1808 England, London 2 v.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan